Bugun...

İmar barışı

07-06-2018 13:56:19
Mustafa Öz : Merhaba Hatice Hanım Yeni çıkan İmar barışı yönetmeliğinde şöyle diyor: "...yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir." Bu rayiç bedel hangi rayiç bedel? piyasa mı yoksa belediye emlak rayici m? Bakanlıkça tespit edilecek denmesi piyasa rayici ve emlak rayici karışımı bir ortalama mı demek oluyor? Bu konuyu kesin olarak nereden öğrenebiliriz? Bir de bizim 84 yılı imar affına başvurumuz var ama tapu tahsisimiz yok. bizim gibilere bir kolaylık sağlanacak mı? Çok teşekkürler Saygılar
Hatice Kolçak : Mustafa bey merhaba.. İmar barışı kapsamında imar ve iskan problemi olan yapıların resmileşerek tapu alması sağlanıyor. Hazine arazileri üzerinde ki yapılar dahi bu imar affından yararlanacağına göre sizin de yararlanıyor olmanız gerekir. Başvurunuzu yapın veya bu konuda danışmanlık alabilirsiniz. Diğer taraftan İmar affı kapsamında hazine arazileri üzerinde ki kaçak yapıların başvuru yapmasını müteakip Bakanlık tarafından öncelikle arazi rayiç bedelle satışa çıkarılacak. Ancak bu rayiç bedel neye göre hesaplanacak henüz net bilgi yok. Ağırlıkta görüş emlak vergi değeri üzerinden yapılacağı yönünde.. Gelişmeleri www.emlakpencerem.com dan takip edebilirsiniz.

HATİCE KOLÇAK SORULARINIZI YANITLIYOR


YUKARI